Ši interneto svetainės skiltis skirta AB „Grigeo Grigiškės“ investuotojams.

Čia pateikiami AB „Grigeo Grigiškės“ pranešimai apie esminius įvykius, finansinės ataskaitos, informacija apie akcijas, balsų skaičių, pagrindinius akcininkus, akcininkų susirinkimus, bendrovės valdymą ir vadovus, taip  pat kita privaloma ir rekomenduojama skelbti informacija apie AB „Grigeo Grigiškės“ bei investuotojams skirta kontaktinė informacija.

AB „Grigeo Grigiškės“ yra AB Nasdaq Vilnius narė nuo 1994 m. 

AB „Grigeo Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102030) yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – GRG1L).