Finansinės ataskaitos

Paaiškinimai:
1 - konsoliduota atskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus