Šilumos gamyba

Aktyviai prisidėdamos prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje, taip pat siekdamos optimizuoti gamybos sąnaudas, AB „Grigeo Grigiškės“ grupės įmonės savo gamybos cikle įdiegė modernias biokuro katilines, kurios kone pilnai aprūpina garu/šilumine energija savas bendroves Lietuvoje, tuo pačiu panaudodamos leistinas deginti gamybines atliekas.

Energijos gamybai naudojamas biokuras – medienos skiedros produktai – yra neutralus anglies dvideginio atžvilgiu atsinaujinantis energijos šaltinis. Modernios ir technologiškai pažangios  biokuro katilinės pasižymi reikšmingai mažesnėmis elektros sąnaudomis, o jose statomi ekonomaizeriai itin efektyviai kontroliuoja ir mažina kietųjų dalelių į aplinką išmetimą.  Šie aspektai yra itin svarbūs aplinkosaugos atžvilgiu.

Pirmasis automatizuotas biokuro garo katilas AB „Grigeo Grigiškės“ buvo instaliuotas 2011 m. Iki to laiko, pagrindinis bendrovės naudojamas kuras  buvo gamtinės dujos. Šiai dienai AB „Grigeo Grigiškės“ šilumą gamina trijose katilinėse. Vienoje 2014 m. buvo instaliuotas 10 MW galios biokuro aukšto slėgio garo katilas su 2 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Joje taip pat veikia ir gamtinėmis dujomis kūrenamas 28 MW garo katilas, panaudojamas tik kaip rezervas biokuro katilų avarijų ar techninių / technologinių sustojimų atvejais.

Antrojoje katilinėje yra instaliuotas 17,5 MW biokuro aukšto slėgio garo katilas, trečiojoje – 3 MW nuomojamas biokuro, medienos atliekų katilas rezervinei galiai užtikrinti. Bendra instaliuota šiluminė galia -  58,5 MW.

Naujų biokuro garo katilų projektus įgyvendinome kartu su ilgalaikiu partneriu - „Enerstena“. 2015 metų konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“, UAB „Enerstena“ suprojektuotas ir pagamintas biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kondensato valymo sistema buvo apdovanotas kaip palankiausias aplinkai produktas. Šį konkursą kasmet organizuoja Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas ir Inžinerinės ekologijos asociacija.

2014 m. buvo įgyvendintas katilinės modernizacijos projektas ir kitoje AB „Grigeo Grigiškės“ grupės įmonėje – AB „Grigeo Klaipėdos Kartonas“. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Energijos taupymo centras“ sumontavo ir integravo į esamą garo/šilumos gamybos sistemą naują aukšto slėgio 17,5 MW biokuro garo katilą su 4 MW kondensaciniu ekonomaizeriu, kuris generuoja papildomą šilumos energiją bendrovės reikmėms.

Visi įmonių grupės bendrovių valdomi biokuro katilai pasižymi itin aukštais ekonominiais ir ekologiniais rodikliais.

Nuotraukos alt atributas yra svarbus SEO
Nuotraukos alt atributas yra svarbus SEO
Nuotraukos alt atributas yra svarbus SEO

Šiluma miestui

AB „Grigeo Grigiškės“ šilumos ūkis istoriškai techniškai buvo susijęs su Grigiškių miestelio šilumos tiekimo tinklais, kuriuos eksploatuoja UAB „Vilniaus energija“, o AB „Grigeo Grigiškės“ gamino ir iki 2011.09.01 tiekė šilumos energiją šio gyvenamojo rajono šildymui.

Nuo 2011.09.01 AB „Grigeo Grigiškės“ šiluminę energiją gamino tik savo ir savo grupės įmonių poreikiams. Bendrovė itin aktyviai stiprino savo šilumos ūkio infrastruktūrą ir techninę bazę, tokiu būdu aktyviai prisidėdama prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje bei optimizuodama gamybos sąnaudas.

2016 metų balandžio mėnesį atnaujintas šiluminės energijos tiekimas į Vilniaus m. Šilumos tinklų sistemą. Užbaigusi įgyvendinti „Nepriklausomo šilumos gamintojo prijungimo prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos“ projektą, AB „Grigeo Grigiškės“ su UAB „Vilniaus energija“ pasirašė šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią bendrovė nuo 2016 m. balandžio mėn. įsipareigojo tiekti šilumos energiją Grigiškių gyvenamojo rajono poreikiams.

Šilumos energiją Bendrovė gamina naujoje 2014 m. spalį pastatytoje 10 MW galios su 2 MW kondensaciniu ekonomaizeriu biokatilinėje ir tiekia per 2016 m. pastatytą tarpinę šilumokaitinę.

AB „Grigeo Grigiškės“
Vilniaus g. 10, Grigiškės
LT-27101 Vilniaus m. savivaldybė