Naujoji AB „Grigiškės“ garo katilinė jau veikia

Naujoji AB „Grigiškės“ garo katilinė jau veikia

2014 12 12

2014 m. rugsėjo 11 d. AB „Grigiškės“ baigė įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio 10 MW galios garo katilo statyba AB „Grigiškės“ (projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-02-020).

Intensyvūs statybos darbai, gavus leidimą, prasidėjo 2013 m. gruodžio mėn. Projekto metu buvo atlikti 10 MW galios kietojo biokuro garo katilo, 2 MW galios kondensacinio ekonomaizerio įrengimo ir susijusios infrastruktūros statybos darbai AB „Grigiškės“ eksploatuojamoje katilinėje adresu Vilniaus g.10, Grigiškės. Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Projekto įgyvendinimui buvo skirta iki 5,950 mln Lt Europos Sąjungos struktūrinė parama iš Sanglaudos fondo lėšų. Bendra projekto vertė siekia apie 13,6 mln. (be PVM).

Įdiegtas naujas energetinis įrenginys bus naudingas tiek ekologiškai, tiek ekonomiškai. Jis leis pilnai aprūpinti pigiausia energija įmonės technologinius garo vartotojus gamybiniuose padaliniuose bei užtikrins perspektyvoje augančius jų poreikius. Įrenginys taip pat leis sumažinti bendrovės priklausomybę nuo importuojamo kuro – gamtinių dujų bei padidins atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijos gamybai mąstą ne tik įmonėje, bet kartu ir Vilniaus regione, nes išgauta galia, pasinaudojus turimu nepriklausomo šilumos gamintojo statusu, bus realizuojama atnaujinant tiekimą Grigiškių gyvenvietės vartotojams.

Grįžti atgal