Šilumos gamyba

Aktyviai prisidėdamos prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje, taip pat siekdamos optimizuoti gamybos sąnaudas, AB „Grigeo“ grupės įmonės savo gamybos cikle įdiegė modernias biokuro katilines, kurios kone pilnai aprūpina garu/šilumine energija savas bendroves Lietuvoje, tuo pačiu panaudodamos leistinas deginti gamybines atliekas.

Energijos gamybai naudojamas biokuras – medienos skiedros produktai – yra neutralus anglies dvideginio atžvilgiu atsinaujinantis energijos šaltinis. Modernios ir technologiškai pažangios  biokuro katilinės pasižymi reikšmingai mažesnėmis elektros sąnaudomis, o jose statomi ekonomaizeriai itin efektyviai kontroliuoja ir mažina kietųjų dalelių į aplinką išmetimą.  Šie aspektai yra itin svarbūs aplinkosaugos atžvilgiu.

Pirmasis automatizuotas biokuro garo katilas AB „Grigeo“ buvo instaliuotas 2011 m. Iki to laiko, pagrindinis bendrovės naudojamas kuras  buvo gamtinės dujos. Šiai dienai AB „Grigeo“ šilumą gamina trijose katilinėse. Vienoje 2014 m. buvo instaliuotas 10 MW galios biokuro aukšto slėgio garo katilas su 2 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Joje taip pat veikia ir gamtinėmis dujomis kūrenamas 28 MW garo katilas, panaudojamas tik kaip rezervas biokuro katilų avarijų ar techninių / technologinių sustojimų atvejais.

Antrojoje katilinėje yra instaliuotas 17,5 MW biokuro aukšto slėgio garo katilas, trečiojoje – 3 MW nuomojamas biokuro, medienos atliekų katilas rezervinei galiai užtikrinti. Bendra instaliuota šiluminė galia -  58,5 MW.

Naujų biokuro garo katilų projektus įgyvendinome kartu su ilgalaikiu partneriu - „Enerstena“. 2015 metų konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“, UAB „Enerstena“ suprojektuotas ir pagamintas biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kondensato valymo sistema buvo apdovanotas kaip palankiausias aplinkai produktas. Šį konkursą kasmet organizuoja Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas ir Inžinerinės ekologijos asociacija.

2014 m. buvo įgyvendintas katilinės modernizacijos projektas ir kitoje AB „Grigeo“ grupės įmonėje – AB „Grigeo Klaipėda“. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Energijos taupymo centras“ sumontavo ir integravo į esamą garo/šilumos gamybos sistemą naują aukšto slėgio 17,5 MW biokuro garo katilą su 4 MW kondensaciniu ekonomaizeriu, kuris generuoja papildomą šilumos energiją bendrovės reikmėms.

Visi įmonių grupės bendrovių valdomi biokuro katilai pasižymi itin aukštais ekonominiais ir ekologiniais rodikliais.

Šiluma miestui

AB „Grigeo“ šilumos ūkis istoriškai techniškai buvo susijęs su Grigiškių miestelio šilumos tiekimo tinklais, kuriuos eksploatavo ir licencijuotą šilumos tiekėjo veiklą vykdė UAB „Vilniaus energija“, o AB „Grigeo“ gamino ir iki 2011.09.01 tiekė į šilumos tiekimo tinklą šilumos energiją, skirtą tik šio gyvenamojo rajono šildymui.

Nuo 2011.09.01 AB „Grigeo“ šiluminę energiją gamino tik savo ir savo grupės įmonių poreikiams. Bendrovė itin aktyviai stiprino savo šilumos ūkio infrastruktūrą ir techninę bazę, tokiu būdu aktyviai prisidėdama prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje bei optimizuodama gamybos sąnaudas.


2016 metų balandžio mėnesį atnaujintas šiluminės energijos tiekimas į Vilniaus m. Šilumos tinklų sistemą. Užbaigusi įgyvendinti „Nepriklausomo šilumos gamintojo prijungimo prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos“ projektą, AB „Grigeo Grigiškės“ su UAB „Vilniaus energija“ pasirašė šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią bendrovė nuo 2016 m. balandžio mėn. įsipareigojo nenutrūkstamai tiekti sutartyje nustatyto galingumo ir kokybės šilumos energiją į tiekėjo šilumos perdavimo tinklą iki sutarties nustatytos šilumos pirkimo-pardavimo ribos. AB „Vilniaus šilumos tinklai“  perėmus nuomotą turtą iš UAB „Vilniaus energija“, 2017 m. kovo mėn. šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis buvo persirašyta su AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

Šilumos energiją Bendrovė gamina naujoje 2014 m. spalį pastatytoje 10 MW galios su 2 MW kondensaciniu ekonomaizeriu biokatilinėje ir tiekia per 2016 m. pastatytą tarpinę šilumokaitinę.

  Šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos

  2016 metai   Atsisiųsti 

  2017 metai   Atsisiųsti 

  2018 metai   Atsisiųsti 

  2019 metai  

  • Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys Atsisiųsti
  • RVA patikros ataskaita                                   Atsisiųsti
  • Vadovo raštiškas patvirtinimas                      Atsisiųsti

  2020 metai  

  • Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys  Atsisiųsti
  • RVA patikros ataskaita                                     Atsisiųsti
  • Vadovo raštiškas patvirtinimas                       Atsisiųsti

  2021 metai  

  • Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys  Atsisiųsti
  • RVA patikros ataskaita                                     Atsisiųsti
  • Vadovo raštiškas patvirtinimas                       Atsisiųsti

  2022 metai  

  • Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys  Atsisiųsti
  • RVA patikros ataskaita                                     Atsisiųsti
  • Vadovo raštiškas patvirtinimas                       Atsisiųsti

  2023 metai  

  • Metinis šilumos energijos ataskaitų rinkinys  Atsisiųsti
  • RVA patikros ataskaita                                     Atsisiųsti
  • Vadovo raštiškas patvirtinimas                       Atsisiųsti
AB „Grigeo“
Vilniaus g. 10, Grigiškės
LT-27101 Vilniaus m. savivaldybė