KURIAME ŽIEDINĘ ATEITĮ - MŪSŲ MISIJA

Mūsų įsipareigojimai suinteresuotoms šalims:

KLIENTAMS Kartu kurti inovatyvius ir draugiškus aplinkai produktus bei sprendimus.

VIENI KITIEMS Vykdyti prasmingą veiklą grįstą pasitikėjimu, šeimininkiškumu ir bendradarbiavimu.

BENDRAKŪRĖJAMS Įtraukti medienos bei popieriaus ekosistemos dalyvius į produktų ir sprendimų kūrimą.

INVESTUOTOJAMS Ambicingai ir skaidriai veikti rinkoje, užtikrinant konkurencingą grąžą.

VISUOMENEI Aktyviai dalyvauti atliekų surinkime ir perdirbime.


Pamatas ir esminė prielaida iškeltų tikslų pasiekimui – MŪSŲ VERTYBĖS, kuriomis grindžiame savo veiklą kasdien.

 • ATSAKINGI 360°:
  Ką bedarytume visada pagalvokime apie poveikį aplinkai, nes čia mūsų namai.
  Mūsų darbo vertę matuoja klientas.
  Dirbkime kaip sau, kad galėtume didžiuotis savo darbu.

 • VERŽLŪS:
  Augame sparčiau nei rinka.
  Net geriausias rezultatas gali būti geresnis.
  Kiekvienas tikslingai nukreiptas investuotojo euras padaro mus labiau vertingais.

 • PROFESIONALŪS:
  Visas siūlomas idėjas apsvarstome be išankstinio nusistatymo.
  Visko žinoti neįmanoma - tobulėjame mokydamiesi ir dalindamiesi.
  Kalbame skaičių ir faktų kalba.

 • KOMANDIŠKI:
  Geras rezultatas – tik geros komandos nuopelnas.
  Komandos yra tiek, kiek joje yra tavo pastangų.
  Iš savęs reikalaukime daugiau nei iš kitų.