AB “Grigeo Grigiškės“ prezidentui Gintautui Pangoniui įteikta LPK Petro Vileišio vardinė nominacija

AB “Grigeo Grigiškės“ prezidentui Gintautui Pangoniui įteikta LPK Petro Vileišio vardinė nominacija

2016 12 19

Už aktyvų skaidraus ir atsakingo verslo kultūros propagavimą, tvaraus verslo principų taikymą bei patirties jaunajai kartai perdavimą, AB “Grigeo Grigiškės“ prezidentui Gintautui Pangoniui įteikta LPK Petro Vileišio vardinė nominacija. Džiaugiamės kartu su savo vadovu ir nuoširdžiai sveikiname gavus šį apdovanojimą.

* * * * *

P. Vileišio Aukso medalis ir P. Vileišio skulptūrinis portretas kasmet įteikiamas Lietuvos piliečiams UŽ ASMENINIUS NUOPELNUS VERSLE, UŽ VERSLO PLĖTRĄ, VERSLO APLINKOS IR VERSLO KULTŪROS TOBULINIMĄ, MECENATINĘ PARAMĄ, AKTYVŲ DALYVAVIMĄ VISUOMENINĖJE VEIKLOJE.

Petras Vileišis (1851–1926) buvo aukšto išsilavinimo žmogus, talentingas inžinierius. Rusijos imperijoje P. Vileišis buvo pagarsėjęs aukščiausio lygio kelių, geležinkelių ir tiltų statytojas, kesoninių pamatų tiltams įrengimo žymiausias specialistas.
Tai – aukščiausio ryškumo Lietuvos atgimimo istorinė asmenybė, vienas žymiausių kovotojų už carinės Rusijos uždraustos lietuvių spaudos laisvę, Lietuvos valstybingumo žadintojas ir didžiulė atrama to laikmečio lietuviškajai inteligentijai.
Jo veiklos užmojai buvo labai platūs ir įvairiapusiai. P. Vileišis –vienas pirmųjų Lietuvos verslininkų, verslininkystės ideologų, reikalavo aukštos dorovinės kultūros verslininkystėje, pats rodė pavyzdį. Jis supažindino lietuvių visuomenę su daugybe amatų, diegė naują požiūrį į amatus, pramonę bei žemės ūkį. P.Vileišis 1901 m. Vilniuje įkūrė pirmą lietuvišką pramonės įmonę, 1904 m. – pirmą lietuvišką knygyną ir pirmą lietuvišką spaustuvę.

Plačiau apie nominaciją: http://www.lpk.lt/apdovanojimai/petro-vileisio-nominacija/

Grįžti atgal