Baigiamas AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų poveikio Kuršių marioms tyrimas – galutiniai rezultatai jau spalio mėnesį

Baigiamas AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų poveikio Kuršių marioms tyrimas – galutiniai rezultatai jau spalio mėnesį

2020 09 29

Kartono gamintoja AB „Grigeo Klaipėda“ dar vasario pradžioje kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą su prašymu parengti ir patvirtinti jai taikytiną aplinkos atkūrimo priemonių planą. Siekiant greičiau išsiaiškinti poveikio aplinkai, kai  į AB „Klaipėdos vanduo“ apvalytų nuotekų kolektorių buvo leidžiama dalis biologiškai neišvalytų nuotekų, mastą, bendrovė pati iniciavo užsienio ekspertų tyrimą. Šiuo metu baigiamas paskutinis šio tyrimo etapas – hidrodinaminis modeliavimas.

Ikiteisminį tyrimą šiuo metu atliekanti Klaipėdos prokuratūra taip pat aiškinasi padarytos žalos faktą ir mastą, o AB „Grigeo Klaipėda“ pasitelkė nepriklausomus užsienio ekspertus. Balandžio pradžioje žalos vertinimo tyrimą pradėjo  tarptautinė kompanija „TIG Environmental”, atliekanti įvarius mokslinius tyrimus vandens ar gruntinių vandenų užterštumui nustatyti ne tik dabartiniu, bet ir ankstesniu laikotarpiu.

„Kaip ir didžioji visuomenės dalis, tikimės, kad ikiteisminis tyrimas bus jau greitai baigtas, žala nustatyta, atlyginta ir įmonė galės versti naują baltą lapą. Įvairiais būdais stengiamės susigrąžinti žmonių pasitikėjimą – užsienio ekspertai įmonėje atliko aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditą bei parengė priemonių planą, kurį jau pradėjome įgyvendinti. Taip pat vykdome tvarumo vadovo įmonėje atranką, pasitelkdami užsienio ekspertus ir panašių įmonių patirtį aktyviai sprendžiame Klaipėdos mieste aktualius kvapų klausimus bei mezgame atvirą dialogą su bendruomenėmis. Na, o investuojant į ateitį, Klaipėdos universitetui skyrėme 0,5 mln. eurų paramą aplinkosaugos specialistams rengti ir aplinkos taršos sprendimams kurti“, – sako AB „Grigeo Klaipėda“ vadovas Tomas Eikinas.

„TIG Environmental“ atliekamo tyrimo metu pasitelkti Aplinkos apsaugos agentūros, AB „Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos jūrų uosto direkcijos monitoringų, Klaipėdos Universiteto atliktų Kuršių marių būklės tyrimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei nepriklausomose laboratorijose atliktų AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų tyrimų duomenys. Jam ėmėsi vadovauti „TIG Environmental“ teismo ekspertizės vykdomasis direktorius Carlo‘sas Monti‘is. Jis visame pasaulyje gerai žinomas mokslininkas, besispecializuojantis aplinkosauginės teismo ekspertizės ir aplinkos taršos cheminėmis medžiagomis srityse.

„Daugeliui kyla klausimas, kodėl vis dar nekalbama apie konkrečius dydžius, sumas ir terminus. Poveikio aplinkai tyrimas yra kompleksinis ir reikalauja išskirtinių kompetencijų bei laiko, tad tiek prokuratūros, tiek užsienio ekspertų tyrimai užtruko. Laukiame „TIG Environmental“ atlikto hidrodinaminio modeliavimo rezultatų, kurie padės nustatyti poveikio aplinkai mastą ir intensyvumą“, – teigia  T. Eikinas.

AB „Grigeo Klaipėda“ jau anksčiau pripažino, kad nuotekos buvo tvarkomos netinkamai, įmonė jai tenkančią atsakomybę prisiima ir sieks kompensuoti aplinkai padarytą žalą, kai ji bus nustatyta, įgyvendinant aplinkos atkūrimo priemonių planą. Kol laukiama tyrimo išvadų, siekdama supažindinti visuomenę su situacija, įmonė sukūrė specialų internetinį puslapį www.grigeoklaipeda.lt, kur pateikiami žalos Kuršių marioms nustatymo veiksmai bei detaliai pristatomi nuotekų valymo sprendimai. Čia bendrovė žada ir toliau talpinti aktualią informaciją, susijusią su įmonės vykdomos gamybinės veiklos, aplinkosauginiais rodikliais, pristatyti veiklos planus ir atsakyti į visuomenei rūpimus klausimus.

Grįžti atgal