AB „Grigeo Grigiškės“ pradėjo tiekti šilumos energiją į Vilniaus m. šilumos tinklų sistemą

AB „Grigeo Grigiškės“ pradėjo tiekti šilumos energiją į Vilniaus m. šilumos tinklų sistemą

2016 04 08

AB „Grigeo Grigiškės“ šilumos ūkis istoriškai techniškai buvo susijęs su Grigiškių miestelio šilumos tiekimo tinklais, kuriuos eksploatuoja UAB „Vilniaus energija“, o AB „Grigeo Grigiškės“ gamino ir iki 2011.09.01 tiekė šilumos energiją šio gyvenamojo rajono šildymui.

Nuo 2011.09.01 AB „Grigeo Grigiškės“ šiluminę energiją gamino tik savo ir savo grupės įmonių poreikiams. Bendrovė itin aktyviai stiprino savo šilumos ūkio infrastruktūrą ir techninę bazę, tokiu būdu aktyviai prisidėdama prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje bei optimizuodama gamybos sąnaudas.

Džiugu pranešti, jog šių metų balandžio mėnesį atnaujintas šiluminės energijos tiekimas į Vilniaus m. Šilumos tinklų sistemą. Užbaigusi įgyvendinti „Nepriklausomo šilumos gamintojo prijungimo prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos“ projektą, AB „Grigeo Grigiškės“ su UAB „Vilniaus energija“ pasirašė šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią bendrovė nuo 2016 m. balandžio mėn. įsipareigojo tiekti šilumos energiją Grigiškių gyvenamojo rajono poreikiams.

Šilumos energiją Bendrovė gamina naujoje 2014 m. spalį pastatytoje 10 MW galios su 2 MW kondensaciniu ekonomaizeriu biokatilinėje ir tiekia per 2016 m. pastatytą tarpinę šilumokaitinę.
Iš viso į šį šilumos energijos gamybos ir tiekimo projektą AB „Grigeo Grigiškės“ investavo per 4,2 mln. eurų, tame tarpe 1,7 mln. eurų – paramos lėšų (projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-02-020).

Grįžti atgal