Įgyvendiname projektą „AB „Grigeo“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“

Įgyvendiname projektą „AB „Grigeo“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“

2019 03 14

AB „Grigeo“ įgyvendina projektą „AB „Grigeo“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ Nr. 3.  

Siekiant nustatyti tikslias energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti bus atliekamas papildomas energijos vartojimo auditas. 

Projekto biudžetą sudaro 18,000.00 Eur, iš kurių 9,000.00 Eur yra finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo.

Grįžti atgal