AB „Grigeo Klaipėda“ atliks aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditą

AB „Grigeo Klaipėda“ atliks aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditą

2020 03 03

Kartono gamintoja AB „Grigeo Klaipėda“ pasirašė sutartį su tarptautine inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmone „Pöyry Management Consulting Oy“, veikiančia AFRY vardu, kuri bendrovėje atliks aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditą. Taip pat AFRY pateiks pasiūlymus bei rekomendacijas ir sudarys veiksmų planą techniniams ar eksploataciniams pakeitimams įgyvendinti.

„Toliau nuosekliai dirbame ir imamės neatidėliotinų veiksmų, kad panašios situacijos, kaip galimai nevalytų nuotekų išleidimas, nepasikartotų ateityje. Atliktas tarptautinių konsultantų auditas leis įvertinti bendrovės aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos situaciją ir veiklos procesų tvarumą bei padės patobulinti dabar veikiančius procesus“, – teigia AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius Tomas Eikinas.

Auditui atlikti AB „Grigeo Klaipėda“ pasirinko vieną iš rinkos lyderių – skandinavų inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmonę AFRY, turinčią ilgametę darbo patirtį dirbant su celiuliozės ir popieriaus pramonės įmonėmis.

AFRY specialistai bendrovėje AB „Grigeo Klaipėda“ atliks išsamų aplinkosaugos, saugos ir sveikatos atitikties auditą. Auditas apims techninių ir valdymo procesų diagnostiką, normų laikymąsi bei gamyklos veiklos vertinimą per aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos prizmę.

AB „Grigeo Klaipėda“ bus atliktas gamyklos veiklos vertinimas: įvertintos nuotekų valymo ir išleidimo sistemos, technologinis procesas, identifikuoti taršos (kvapo, aplinkos oro ir triukšmo) šaltiniai, atliktos rizikos vertinimo procedūros ir kt. Tikimasi, kad šios AFRY paslaugos ir pateiktos rekomendacijos padės bendrovei identifikuoti ir įgyvendinti verslo procesų patobulinimus, leisiančius užtikrinti geriausią aplinkosaugos, darbų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų praktiką. Projekto komanda darbus pradėjo kovo 2 d., planuojama, kad jie bus baigti per du mėnesius.

„Suprantame AB „Grigeo Klaipėda“ iškilusius iššūkius ir pasiryžimą keistis bei tobulėti. Pasitelkę savo patirtį celiuliozės ir popieriaus gamybos pramonėje, sieksime, kaip įmanoma greičiau atlikti išsamų aplinkosaugos, auditą, kuriuo remiantis pateiksime sprendimus, ką reikėtų tobulinti“, – sako „AFRY Management Consulting“ vadovas Christian von Bonin.

AFRY yra tarptautinė inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmonė, turinti daugiau kaip 17 000 darbuotojų, skatinanti tvarumą celiuliozės ir popieriaus gamybos, energetikos, infrastruktūros bei kituose pramonės sektoriuose visame pasaulyje. Bendrovė daugiau kaip 50 metų atlieka poveikio aplinkai vertinimą, leidimų išdavimą, gamtos inventorizaciją ir apsaugą, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos auditus, atliekų bei užteršto dirvožemio būklės tvarkymą.

Grįžti atgal