AB „Grigeo Klaipėda“ kreipėsi į atsakingas institucijas su prašymu pradėti ekspertines diskusijas dėl žalos gamtai nustatymo

AB „Grigeo Klaipėda“ kreipėsi į atsakingas institucijas su prašymu pradėti ekspertines diskusijas dėl žalos gamtai nustatymo

2021 01 15

Kartono gamintoja AB „Grigeo Klaipėda“ oficialiai kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, Aplinkos ministeriją, Aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūrą prašydama organizuoti ekspertų diskusiją, siekiant nustatyti aplinkai padarytos žalos dydį, kai į „Klaipėdos vandens“ kolektorių buvo leidžiamos nepilnai valytos nuotekos. Tokioje diskusijoje, bendrovės supratimu, turėtų dalyvauti prokuratūros paskirti specialistai, Aplinkos apsaugos departamento bei Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, taip pat bendrovės nusamdytos tarptautinės bendrovės „TIG Environmental“ ekspertai.

Bendrovė mano, kad tokia diskusija (ekspertinis konsultacinis procesas) būtina siekiant objektyviai nustatyti realios žalos gamtai padarymo faktą ir dydį, nes iš viešų prokuratūros atstovų pasisakymų aiškėja, kad jų specialistai pateikė kitokias išvadas dėl žalos gamtai nei „TIG Environmental“ ekspertai. Be to, bendrovei tapo žinoma, kad prokuratūra iki šiol nėra su savo specialistų tyrimo išvadomis supažindinusi Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros – institucijų, kurios turi teisinę pareigą bendrovei patvirtinti aplinkos atkūrimo priemonių planą.

Atsižvelgiant į tai, kad yra prieštaravimų ikiteisminio tyrimo byloje pateiktose specialistų išvadose, o atsakingos institucijos, turinčios pareigą priimti sprendimą dėl aplinkos atkūrimo priemonių, suabejojo „TIG Environmental“ ekspertinės ataskaitos išvadomis, naudotais tyrimo metodais, kyla poreikis pašalinti esamus prieštaravimus ir suvienodinti poziciją dėl gamtai padarytos žalos fakto ir dydžio. Be to, šie prieštaravimai yra susiję ne tik su ikiteisminio tyrimo byloje esančiomis specialistų išvadomis, bet ir su kitomis su žalos nustatymu bei apskaičiavimu susijusiomis faktinėmis aplinkybėmis.

„Bendrovė prisiima ir prisiims atsakomybę už savo veiklą. Esame gamybininkai, o ne aplinkosaugos specialistai, todėl laukiame nustatant žalos faktą ir dydį bei patvirtinant aplinkos atkūrimo priemonių planą. Viešumoje mes girdime svarstymus apie pačius įvairiausius žalos dydžius, todėl manome, kad ekspertai turi susėsti ir peržiūrėti vieni kitų tyrimo metodus, duomenis bei išvadas, diskutuoti ir susitarti, kad vėliau niekam nekiltų abejonių“, – sako AB „Grigeo Klaipėdos“ vadovas Tomas Eikinas.

Toks specialistų išvadose esančių prieštaravimų šalinimas, organizuojant ekspertinę diskusiją, siekiant palyginti specialistų tyrimuose taikytus metodus, tirtos informacijos apimtį, taikomas ir teismų praktikoje. Šiuo atveju specialistų tyrimuose taikytų metodų palyginimas ypač reikšmingas, kadangi aplinkos apsaugos ekspertai „TIG Environmental“, atlikdami tyrimą ir teikdami išvadas, rėmėsi Direktyvoje 2004/35/EB bei kituose tarptautiniuose teisės aktuose, kurių nuostatos privalomos Lietuvai, įtvirtintais metodais. Toks žalos nustatymo metodas atitinka galiojantį teisinį reguliavimą, todėl jis, bendrovės nuomone, ir turi būti taikomas nustatant gamtai padarytą žalą šioje ikiteisminio tyrimo byloje.

Gruodžio 21 dieną bendrovė organizavo nuotolinį susitikimą, kurio metu „TIG Environmental“ ekspertai su savo išvadomis supažindino Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros, Klaipėdos universiteto ir Gamtos tyrimo centro atstovus. Šios išvados taip pat išsiųstos visoms atsakingoms institucijoms.

Grįžti atgal