AB „Klaipėdos kartonas“ esamos dujinės katilinės modernizavimas

AB „Klaipėdos kartonas“ esamos dujinės katilinės modernizavimas

2014 07 07

AB „Klaipėdos kartonas“ yra didžiausia kartono gamybos ir popierinių pakuočių perdirbėja Pabaltijo regione. Pagrindinė produkcija yra testlaineris ir fliutingas – tai žaliava gofruotajam kartonui. Testlaineris – kartonas lygiems gofruotojo kartono sluoksniams. Fliutingas – popierius gofravimui. Nuo 2007 m. II-ojo pusmečio bendrovė išplėtė savo gaminių asortimentą ir pradėjo naujo produkto – kartoninio korinio užpildo – gamybą. Šis  produktas yra medžio drožlės pakaitalas baldų ir durų gamyboje. Visa bendrovės produkcija gaminama iš popierinės pakuotės. Produkcija yra ekologiška ir 100% perdirbama iš antrinių žaliavų. Bendrovės gamybinis procesas yra labai svarbus viso regiono aplinkosaugos sistemoje, nes perdirbama ir vėl patiekiama vartojimui apie 90% regione surenkamos popierinės pakuotės. Stengiantis išlikti lyderio pozicijoje bei derinti veiklas su ekologija, bendrovė ryžosi stambaus masto investiciniam projektui – esamos katilinės išplėtimui ir pritaikymui biokuro naudojimui.

2012 m. spalio 19 d. buvo pasirašyta Projekto Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-02-003 „AB „Klaipėdos kartonas“ esamos dujinės katilinės modernizavimas panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ (Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-02-K-02-003) finansavimo ir administravimo Sutartis. Projektas vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Katilinės rangos darbų vertė – 20,5 mln. Lt. Europos Sąjungos finansuojama suma – 6,0 mln. Lt.

AB „Klaipėdos kartonas” vadovybė, atsižvelgdama į nuolat augančią gamtinių dujų kainą, brangstančius kitus energetinius resursus Lietuvoje, ir prisidėdama prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje, taip mažinant Lietuvos Respublikos priklausomybę nuo importuojamo organinio kuro, apsirūpinti  šilumos energija, įgyvendino  esamos katilinės modernizavimo Projektą.  Projekto įgyvendinimo metu pastatyta bei integruota į esamą šilumos vartojimo sistemą nauja   17,5 MW garo katilinė. Išeinančių dūmų temperatūrai ir išmetimams mažinti pastatytas kondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai duoda 5 MW šilumos. Pastatyta sistema prijungta prie Klaipėdos kartono šilumos tinklų. Pasiektas  tikslas – pastatyta ir prie esamos šilumos gamybos sistemos prijungta biokuro katilinė.

Įgyvendinus projektą visi numatyti tikslai ir uždaviniai buvo sėkmingai pasiekti. Projektas sąlygoja gamybos sąnaudų sumažinimą, panaikina priklausomybę nuo dujų vartojimo. Projektas įgyvendintas pilna apimtimi. Sutaupytos lėšos, kurios iki katilinės modernizavimo buvo skiriamos dujų įsigijimui dabar bus investuojamas į gamybos apimčių didinimą.

Grįžti atgal