Ši interneto svetainės skiltis skirta AB „Grigeo“ investuotojams. 

Čia pateikiami AB „Grigeo“ pranešimai apie esminius įvykius, finansinės ataskaitos, informacija apie akcijas, balsų skaičių, pagrindinius akcininkus, akcininkų susirinkimus, bendrovės valdymą ir vadovus, taip  pat kita privaloma ir rekomenduojama skelbti informacija apie AB „Grigeo“ bei investuotojams skirta kontaktinė informacija. 

AB „Grigeo“ yra AB Nasdaq Vilnius narė nuo 1994 m.  

AB „Grigeo“ paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102030) yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – GRG1L).