Ši interneto svetainės skiltis skirta AB „Grigeo Group“ investuotojams. 

Čia pateikiami AB „Grigeo Group“ pranešimai apie esminius įvykius, finansinės ataskaitos, informacija apie akcijas, balsų skaičių, pagrindinius akcininkus, akcininkų susirinkimus, bendrovės valdymą ir vadovus, taip  pat kita privaloma ir rekomenduojama skelbti informacija apie AB „Grigeo Group“ bei investuotojams skirta kontaktinė informacija. 

AB „Grigeo Group“ yra AB Nasdaq Vilnius narė nuo 1994 m.  

AB „Grigeo Group“ paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102030) yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – GRG1L).