Kontaktai investuotojui


AB „Grigeo“ yra pasirašiusi sutartį su AB „Šiaulių bankas" dėl dividendų mokėjimo.
AB „Šiaulių bankas" darbuotojai konsultuoja AB „Grigeo“ akcininkus rūpimais dividendų išmokėjimo, turimų akcijų pardavimo, pirkimo ir pan. klausimais.
Telefonas pasiteirauti: 1813 arba 8 700 55 055, skambinant iš užsienio: +370 37 395 532
http://www.siauliubankas.lt/


AB „Grigeo“ yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

UAB FMĮ „Orion Securities" darbuotojai konsultuoja AB „Grigeo“ akcininkus rūpimais turimų akcijų skaičiaus, akcijų pardavimo, pirkimo ir pan. klausimais.

A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius
Tel.: 8 5 2313833
www.orion.lt


Akcininkai gali kreiptis ir į AB „Grigeo“ darbuotoją žemiau nurodytais kontaktais.


Martynas Nenėnas
Finansų direktorius
Tel.: +370 695 29530
martynas.nenenas@grigeo.lt