AB „Grigeo Klaipėda" - didžiausia popieriaus pakuotės žaliavos gamintoja Baltijos šalyse. Įmonė gamina žaliavą gofruotojo kartono gamybai – testlainerį (lygių sluoksnių kartoną) ir fliutingą (gofruoti skirtą popierių ir korinio užpildo žaliavą). Įmonė taip pat gamina kartoninį korinį užpildą, kuris daugiausiai naudojamas baldų pramonėje, durų gamyboje bei automobilių industrijoje. Visa produkcija gaminame tik iš antrinės žaliavos – makulatūros.


1. Makulatūros sandėlis
2. Vandens siurblinė
3. Makulatūros plaušintuvas
4. Masės talpa
5. Biokuro sandėlis
6. Katilinė

7. Popieriaus gaminimo mašina PM3
8. Produkcijos sandėlis
9. Nuotekų talpa
10. Nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės punktas
11. AB „Klaipėdos vanduo" valymo įrenginiai

Nemuno g. 2 Klaipėda vyksta šie procesai:
 • Makulatūros priėmimas.
 • Masės paruošimas
  Masei paruošti mums reikalingi du pagrindiniai komponentai: plaušas (makulatūros) ir vanduo. Makulatūra yra ištirpinama vandenyje. Tokiu būdu gauname plaušo ir vandens masę, kuri tolimesniuose gamybos etapuose yra valoma, plaušas gryninamas ir gerinamos jo savybės.
 • Formavimas
  Paruošta popieriaus masė tiekiama popieriaus gaminimo mašinai, kuri suformuoja popieriaus juostą, suteikdama jai reikiamas kokybines savybes.
 • Presavimas
  Suformuota popieriaus juosta turi apie 93 % vandens, bet galutiniame popieriaus mašinos pagamintame produkte turi likti tik apie 6 % vandens,. Tikslui pasiekti  popieriaus gaminimo mašina popieriaus juostą presuoja, t.y. spaudžia tarp dviejų besisukančių velenų, o iš popieriaus juostos atskirtas vanduo grąžinamas atgal į procesą.
 • Džiovinimas
  Likęs vanduo šalinamas iš popieriaus juostos termiškai apdorojant -džiovinant. Džiovinimas vykdomas garu, pagamintu katilinėje, kaitinant mašinos cilindrus, kurie veikia popieriaus juostą karštu oru. Cilindrų paviršius garu yra įkaitinamas iki 100 ⁰C, taigi popieriaus juostai esant ant cilindro paviršiaus, vanduo yra išgarinamas. 
 • Suvyniojimas
  Suvyniojimas – paskutinis etapas, kai iki reikiamos drėgmės išdžiovintas popierius suvyniojamas į didelius ritinius. Jie pjovimo staklėmis supjaustomi į kliento užsakytą formatą.
 • Produkcijos išvežimas
Vanduo

Vandens tausojimas

Vanduo – tai gamtos duotas resursas, todėl jo tausojimas, panaudojimo efektyvumas ir sąnaudų mažinimas yra nuolatinis mūsų tikslas. Tad popieriaus gamybai reikalingą vandenį panaudojame kelis kartus, tam pasitelkdami specialią vandens nuskaidrinimo įrangą. Jei šios įrangos nenaudotume, vandens sąnaudos būtų apie 10 kartų didesnės.
Vandens sąnaudos stebimos automatine monitoringo sistema. Kiekviena vandenį naudojanti gamybinio proceso dalis yra apskaitoma – stebimos suminės, einamosios sąnaudos realiu laiku. Tai leidžia efektyviai valdyti gamybinę įrangą ir panaudoti vandens resursus efektyviausiai.

Nuotekos

Nuo 2020 01 07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos yra tvarkomos AB „ Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiuose.

Popieriaus gamybos metu susidariusių nuotekų kiekius, kaip ir vandens sąnaudas, stebime automatine monitoringo sistema. Akredituotoje laboratorijoje yra tiriami ir nustatomi nuotekų taršos parametrai (ChDS, BDS7, Bendras Azotas, Bendras Fosforas, Skendinčios medžiagos).

Oro emisijos: kaip saugome oro kokybę?

Visi norime kvėpuoti švariu oru. Bendrovės užduotis ir atsakomybė, kad gamybinė veikla generuotų kuo mažesnes emisijas į aplinkos orą.

Bendrovės katilinėje yra gaminamas garas, kuris naudojamas popieriaus džiovinimo procese. Apie 70 % energijos sugeneruojama biokuro katile ir apie 30 % dujinėje katilinėje. Biokuras, kurį naudojame gamybos procese yra laikomas atsinaujinančiu energijos ištekliu ir neutraliu šiltnamio efekto atžvilgiu.

Garo gamyboje eksploatuojami katilai:
- dujinis garo katilas Nr. 1 VITOMAX 200 HS (šiluminis našumas 14,5 MW);
- dujinis garo katilas Nr. 2 VITOMAX 200 HS (šiluminis našumas 13,2 MW);
- biokuro garo katilas Nr. 3 (našumas 17,5 MW ir 4 MW kondensacinis ekonomaizeris).

Katilų emisijų monitoringas:

Visų iš katilų į orą išmetamų teršalų - anglies monoksido (CO), azoto oksido (NOx), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių matavimai vykdomi pagal patvirtintą Aplinkos apsaugos monitoringo programą 2 kartus per metus (šiltuoju ir šaltuoju metu laiku). Matavimus Bendrovėje atlieka išorinė kompanija.

AB „Grigeo Klaipėda“ katilinės oro emisijų matavimų rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.