GRIGEO POLITIKOS

ĮVADAS

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau - Grupė) pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už savo veiklos poveikį socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai.

AB „Grigeo“ įmonių grupės politikos yra tvarumo sudedamoji valdysenos dalis. Įgyvendindami grupės strateginius tikslus siekiame užtikrinti skaidrumą, atvirumą ir gerąją valdymo praktiką suinteresuotoms šalims.

Politikose aprašomi mūsų veiklos standartai, kuriais grindžiame savo verslo esmę ir kuriais vadovaujamės kurdami ir palaikydami ryšius su klientais, investuotojais, bendrakūrėjais, visuomene ir taip pat bendraudami tarpusavyje.

Politikos skirtos visiems Grupės darbuotojams, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų, komitetų nariams.

Tikime, kad kiekvienas Grupės darbuotojas, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų, komitetų narys savo kasdieninėje veikloje vadovausis politikose išdėstytais principais ir nuostatomis.


AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS POLITIKA  Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS ETIKOS KODEKSAS  Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS PIRKIMŲ POLITIKA  Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS  Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS MOKESČIŲ POLITIKA Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS PARAMOS POLITIKA Atsisiųsti

AB „GRIGEO“ ĮMONIŲ GRUPĖS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA Atsisiųsti

AB GRIGEO" ĮMONIŲ GRUPĖS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA Atsisiųsti

AB GRIGEO" ĮMONIŲ GRUPĖS DOVANŲ POLITIKA Peržiūrėti