GRIGEO VERSLO ETIKOS KODEKSAS

ĮVADAS

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau - Grupė) pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už savo veiklos poveikį socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai.

Mūsų verslo etikos kodekse aprašomos mūsų vertybės ir veiklos standartai, kuriais grindžiame savo verslo esmę ir kuriais vadovaujamės kurdami ir palaikydami ryšius su klientais, tiekėjais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, taip pat bendraudami tarpusavyje.

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems Grupės darbuotojams, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų nariams.

Tikime, kad kiekvienas Grupės darbuotojas, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų narys savo kasdieninėje veikloje vadovausis šiame verslo etikos kodekse išdėstytomis vertybėmis ir standartais bei kad šio kodekso nuostatos neprieštaraus asmeninėms jų pažiūroms ir vertybėms.

Šis verslo etikos kodeksas nėra konfidencialus dokumentas. Su jo nuostatomis gali būti supažindinami klientai, tiekėjai, partneriai, kreditoriai bei kiti asmenys.

GRUPĖS MISIJA IR VERTYBĖS

Kurdami ir gamindami, visada galvojame apie mūsų darbuotojus, klientus, partnerius, kolegas, kas jiems svarbu ir kaip mes galime prisidėti prie juos supančios aplinkos geroves.

Mūsų darbuotojų veikla yra suderinta su Grupės misija ir tikslais.

GRUPĖS MISIJA: Kuriame žiedinę ateitį.GRUPĖS VIZIJA: Pripažintas Europos gamintojas.

GRUPĖS VERTYBĖS:

Mūsų vertybės grįstos ilgamete bendrovės istorija bei verslo patirtimi. Kuriame motyvuojančią bendrovės kultūrą, todėl mums svarbu – kaip mes elgiamės ir kokiais principais grindžiame savo verslo esmę. Esminės vertybės įkvepia ir įtraukia mūsų darbuotojus siekti aukštesnių tikslų kasdienėje veikloje ir pastangose kuriant sėkmingą bendrovę.


 • Veržlūs
  - Augame sparčiau nei rinka.
  - Net geriausias rezultatas gali būti geresnis.
  - Kiekvienas tikslingai nukreiptas investuotojo euras padaro mus labiau vertingais.


 • Atsakingi 360º
  - Ką bedarytume visada pagalvokime apie poveikį aplinkai, nes čia mūsų namai.
  - Mūsų darbo vertę matuoja klientas.
  - Dirbkime kaip sau, kad galėtume didžiuotis savo darbu.


 • Profesionalūs
  - Visas siūlomas idėjas apsvarstome be išankstinio nusistatymo.
  - Visko žinoti neįmanoma - tobulėjame mokydamiesi ir dalindamiesi.
  - Kalbame skaičių ir faktų kalba.


 • Komandiški
  - Geras rezultatas – tik geros komandos nuopelnas.
  - Komandos yra tiek, kiek joje yra tavęs.
  - Iš savęs reikalaukime daugiau nei iš kitų.


Su AB „Grigeo“ įmonių grupės verslo etikos kodeksu galite susipažinti čia:   Atsisiųsti