Savo rolę verslo kūrime suvokiame labai tiesiogiai – DIRBDAMI TVARAUS VERSLO PRINCIPAIS, KURIAME IR STIPRINAME APLINKĄ, PROPAGUOJAME DARNAUS IR ATSAKINGO VERSLO KULTŪRĄ IR PRAKTIKĄ, DALINAMĖS TEIGIAMA PATIRTIMI IR NUOLAT TOBULINAME BENDROVĖS APLINKĄ, NES MUMS SVARBU, KAIP VERSLAS, APLINKA IR ŽMONĖS GYVENS RYTOJ. Tai ne žodžiai, o realūs mūsų siekiai kasdieniniuose procesuose. Gamybos efektyvumas, socialinė atsakomybė, pagarba darbuotojams ir bendruomenei, maksimalus resursų taupymas, naudingiausias žaliavos panaudojimas visada bus pagrindiniai mūsų veiklos standartai, leisiantys pasiekti geresnių rezultatų su mažesnėmis energijos, emisijos sąnaudomis, tad su švaresne ir sveikesne aplinka bei laimingesniais žmonėmis.

Kiekvienas verslas pirmiausia dirba dėl savo klientų, nes nuo jų savijautos priklauso bet kokio verslo sėkmė. Savo veiklos procesuose kuriame pridėtinės vertės produktus, siekdami užtikrinti maksimalią kokybę.

  • Esminiai mūsų verslo tvarumo principai kalba apie vertės kūrimą visuomenei, darbuotojams ir akcininkams. Dėl šių tikslų AKTYVIAI DIEGIAME LEAN FILOSOFIJĄ įmonių darbo procesų organizavime ir skatiname kurti vertę, švaistymo procesų identifikavimą ir eliminavimą, nuolatinį veiklos tobulinimą. LEAN leidžia kurti darbo organizavimo sistemas, didinančias gamybos efektyvumą, gerinančias kokybę ir aptarnavimą su tai pačiais resursais.
  • Svarbus yra ir minėtas vertės darbuotojams kūrimo aspektas. Aktyviai ir itin atsakingai RŪPINAMĖS SAUGIOS IR SVEIKOS DARBO APLINKOS KŪRIMU, atitinkamai – savo darbuotojų kasdiene gerove. Grupėje diegiamas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartas OHSAS 18001:2007 (nuo 2021 m. ISO 45001) padeda užtikrinti procesų nuoseklumą ir pakankamą dėmesį tam, kas itin svarbu.
  • RŪPINAMĖS IR AKCININKAIS, patikėjusiais mūsų valdymui savo lėšas. Kasdieniu kokybišku darbu pasiektais rezultatais uždirbame pelną kompanijai ir dividendus akcininkams. Atsakingai analizuojame rinkos realybę ir kuriame aktyvias verslo auginimo strategijas, pasižyminčias augimo potencialo išnaudojimu, kryptingomis investicijomis į technologijas, aiškiais geografinės plėtros planais. Mums sekasi, nes jau 5 metus nuolatos augame, vykdome atgalinę vertikalią integraciją gamybos procesuose (žaliavos gamyba, šiluminės energijos gamyba, pirkimų centralizacija). Stiprinama verslo diferenciacija leidžia suvaldyti rizikas skirtinguose segmentuose ir tuo pačiu padeda išgauti masto ekonomijos efektą verslo aptarnavimo ir pagalbinėse funkcijose.
  • DĖMESYS APLINKOSAUGAI – vienas kertinių organizacijos tvarumo aspektų, kuris skatina nuolat galvoti ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms. Mes nuolat investuojame ir diegiame aplinką tausojančius įrenginius; AB "Grigeo" - pirmoji įmonė Lietuvoje, kuriai buvo suteiktas ekologinis ženklas ES „Gėlė“ , skirtas įgyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams; Sanitariniams ir buitiniams gaminiams gaminti skirtas popierius bei gofruotasis kartonas gaminami perdirbant antrines žaliavas — makulatūrą, tokiu būdu mažinant atliekų kiekį Lietuvoje, kaimyninėse valstybėse ir prisidedant prie miškų išsaugojimo. Kasmetinės medžių atsodinimo akcijos jau tapo gražia mūsų tradicija.